Newsletter

Czech Republic / Česká republika.
Advokát.
Licence No. / Č. osv. ČAK: 14157
ID / IČ: 73612472
Slovak Republic / Slovenská republika.
Advokát. Licence No. / Reg. č. SAK: 7551
ID / IČO: 42262097
European Union.
European Trade Mark and Design Attorney.
Licence No. 57477
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb je příslušnou Česká advokátní komora (www.cak.cz).
Czech Republic / Česká republika.
Advokát.
Licence No. / Č. osv. ČAK: 14157
ID / IČ: 73612472
Slovak Republic / Slovenská republika.
Advokát
Licence No. / Reg. č. SAK: 7551
ID / IČO: 42262097
European Union.
European Trade Mark and Design Attorney.
Licence No. 57477
Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb je příslušnou Česká advokátní komora (www.cak.cz).